มี รางวัล ส่งเสริม การ ขาย มากมาย ที่สุด ใน ประเทศไทย